Hos tandlægen

Når du kommer på tandlægens klinik, vil du møde flere forskellige professionelle behandlere inden for tandpleje. Deres arbejdsområder lapper i nogen grad over hinanden, og de vil altid i samarbejde tilbyde dig en samlet pakke af både forebyggelse, behandling og vejledning.
En del af de opgaver, som en tandlæge traditionelt har taget sig af, bliver i dag løst af en uddannet tandplejer beretter tandlægen i Albertslund. Tandplejeren er ofte den, du møder først ved en indledende undersøgelse. Her bliver det besluttet, om der er behov for egentlige behandlinger, som tandlægen skal tage sig af.
Tandplejeren kan rense dine tænder, polere en fyldning, tage røntgenbilleder og lave aftryk af dine tænder. Hvis du har brug for hjælp til håndtering af udstyr til tandregulering, er det sikkert også tandplejeren, som vejleder dig. Kommer du på klinikken og får konstateret paradentose, vil tandplejeren udføre en særlig rensning af dine tænder og give dig gode råd om den særlige pleje, som er nødvendig ved paradentose.

på besøg hos tandlægen

Når tandplejeren har undersøgt din mundhule, bliver du tilbudt en drøftelse af de forhold, som undersøgelsen har afsløret. Det kan f.eks. være brug af tandbørste, børstemetode, anvendelse af tandtråd eller andre hjælpemidler. Hvis der er tegn på uhensigtsmæssig kost eller begyndende sygdom, kan tandplejeren tilbyde samarbejde med andre professionelle for at hjælpe dig med at opnå og bevare et sundt tandsæt hele livet.
Det område, som fylder mest hos en tandplejer, er det forebyggende arbejde. Du vil møde tandplejeren i mange af livets faser. Hvis du er gravid, får du tilbudt vejledning både for dig selv og i arbejdet med din babys første tænder. Nogle tandplejere møder børnene i daginstitutioner og skoler, hvor pædagoger og lærere samarbejder om oplysning om den gode tandhygiejne. Arbejdet bygger gerne på oplevelse, leg og læring som grundlag for børnenes forståelse at den nødvendige tandhygiejne. Som senior vil du igen blive mødt med tilbud om forebyggende og vedligeholdende tandpleje.
Generelt gælder det, at undersøgelser og mindre ukomplicerede behandlinger kan foretages af en tandplejer. Når der er konstateret behov for en større behandling, vil du altid møde tandlægen, som sørger for, at du kender de muligheder, som egner sig for dit tandsæt. Tandlægen vil tilbyde dig en plan for behandlingen og et overblik over økonomien i de forskellige løsninger.
Uanset hvor ofte du kommer i klinikken, og selv om dit tandsæt ikke giver anledning til særlig bekymring, vil du mindst én gang om året møde din tandlæge.

Tandlægerne Bindslev-Hansen og Ellegaard Hansen I/S
Hovedvejen 85
2600 Glostrup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *