Tandpleje og den tredje alder

Du tror måske, at det er naturligt, at tænder bliver svagere og lettere får skader med din stigende alder; men det vil kun ske, hvis du passer mindre godt på dem.

Hvis du i hele dit liv har sørget for en god tandpleje og været opmærksom på en sund mundhygiejne, vil dine tænder fortsat være stærke og sunde. Der kan naturligvis igennem årene være opstået uheld og fysiske skader, eller dit tandsæt kan være påvirket af alvorlige sygdomme. Oftest kan det også ses på tænderne, hvis ikke man har besøgt tandlægen, fordi man er bange for tandlægen, og ikke har fundet en tandlæge med speciale i tandlægeskræk. Som udgangspunkt er det dog din egen pleje og indsats, der bestemmer, hvilken tilstand dine tænder er i gennem hele livet. Dog er det også vigtigt at huske på, at der er visse sygdomme, såsom paradentose, som kan være arveligt. Selvom dette er tilfældet, kan en sund mundhygiejen alligevel være et effektivt middel til at holde tandkødsproblemerne for døren.

Af forskellige grunde kan du måske opleve, at du lidt oppe i årene får vanskeligere ved at arbejde med tandbørste, tandtråd og mellemrumsbørster. Det er dog vigtigt, at du er vedholdende, giver dig god tid og ikke lader stå til. Vi har det alle bedst med at kunne klare os selv; men af og til kan det være værdifuldt at bede om hjælp, når en opgave bliver for vanskelig. Din tandlæge og tandplejer vejleder gerne om muligheder for hjælp til tandpleje inden for seniortandpleje og omsorgstandpleje.

Der er flere grunde til, at det er vigtigt at bevare et sundt tandsæt hele livet igennem. Vores livskvalitet er påvirket af funktionelle og gode tænder. Vi skal kunne tygge vores mad, og vi har det bedst, når vi kan sende vores omverden et stort smil med fine tænder. Vores tænder indgår i det billede, vi viser af os selv i sociale sammenhænge. Selvom man kan føle at ens tænder er sunde og raske, er det dog alligevel vigtigt at få din lokale tandklinik i København, til at lave tandeftersyn. Din tandlæge kan nemlig opdage kommende tandproblemer, som du ikke selv har mulighed for at mærke.

Hvis du ikke sørger for en god mundhygiejne, udsætter du dig selv for en forhøjet risiko for at forværre evt. andre sygdomme som f.eks. diabetes 2, hjerte-karsygdomme og sygdomme i lungerne. Den dårlige mundhygiejne giver grobund for bakterier, som kan sprede sig til andre steder i kroppen.

 

Sund mundhygiejne

 

Mange kommuner tilbyder seniortandpleje og omsorgstandpleje

Seniortandpleje er et begreb, som dækker over de tilbud, som kommuner og regioner giver til seniorer. Tilbuddene er beregnet til ældre borger, som kan gøre brug af den almindelige tandlægeordning og også i nogen grad til pårørende, som ønsker at hjælpe den ældre.

Omsorgstandpleje er tandpleje-tilbud, som du kan visiteres til af en kommunal visitator. Dette tilbud retter sig mod ældre borgere, som af fysiske eller psykiske årsager ikke har mulighed for at bruge den almindelige tandlægeordning. Der kan f.eks. være tale om opsøgende tandpleje i borgerens eget hjem.

Tandlæge Erik Strange
Borups Alle 7
2200 København N
Telefon: 38346786‎

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *