Jul 29

Tandretning uden klodset bøjle

Det kan være charmerende at have lidt skæve tænder, men det kan også være sundhedsproblem, der skal tages alvorligt. Hvis ens tænder er meget skæve, så kan det nemlig forhindre, at man kan børste sine tænder ordentligt, og i værste tilfælde kan det resultere i dårlig mundhygiejne og huller i tænderne. Det kan dog også være kosmetiske årsager til at få rettet sine tænder. Hvis man fx er ked af at have et stort mellemrum mellem fortænderne, eller hvis nogle af tænderne sidder meget skævt, hvilket gør, at man ikke har lyst til at smile. Det udstråler nemlig sundhed og overskud at have et pænt smil, som man ikke er bange for at bruge. Det kan derfor være meget befriende få rettet sine tænder og få det smil, som man altid har ønsket sig.

litewire

Drop togskinnerne

De fleste kender tandbøjlen, der også bliver kaldt ’togskinner’, der er lavet af metal og er meget iøjnefaldende. Det kan afskrække mange i at få rettet tænder, at man skal gå rundt med en sådan tydelig bøjle. Især hvis man er blevet voksen, og vil have rettet tænder, da mange forbinder tandbøjler med noget børn bruger. Heldigvis er det nu muligt at få rettet sine tænder uden at have en ’togbane’ i munden ved hjælp af den bøjleteknik, der hedder ’Litewire’. Litewire’ er en gennemsigtig bøjle, der er meget diskret og sidder fast på tænderne uden alle for øje på den. Den er dog ikke helt usynlig, men den er langt mindre iøjnefaldende end de velkendte togskinner. Bøjlen er lavet af de bedste materialer, og den fremstilles i et laboratorium, hvor specialuddannede teknikker fremstiller den, så den passer den enkelte helt perfekt. Der findes tandlæger, der udfører behandlinger med Litewire på Frederiksberg, Nørrebro og alle andre bydele i København, og du kan derfor nemt finde tandlæger, der kan hjælpe dig med en tandretning.

Diskret og hurtig tandretning

Behandlingen med litewire foretages kun af tandlæger, som er certificeret i brugen af den specielle teknik. Der er flere tandlæger i København, der tilbyder denne form for tandregulering. Der findes mange tandlæger på Frederiksberg der yder god service, og er certificeret i brug af litewire bøjlen. De giver samtidig en professionel vurdering af den enkelte, om det er litewire bøjlen, som er den bedste metode til tandretning, eller om det er mere hensigtsmæssigt at benytte en anden form for tandretning. Det tager typisk omkring tre til seks måneder, at få rettet sine tænder ved hjælp af litewire bøjlen. Tidsperioden kommer an på, hvor skæve ens tænder er. Hvis man er nysgerrig for at finde ud af, om man kvalificerer sig til denne form for tandretning, så skal man kontakte sin tandlæge, der kan komme med den nødvendige vejledning. Teknologien udvikler sig nemlig konstant, og der er flere måder at få rettet sine tænder på i dag uden at have en klodset togskinne på sine tænder i flere år.

Falkon Tandpleje
Falkoner Allé 26A, 1. Th
2000 Frederiksberg
Tlf.: 33 31 73 77

Dec 02

Hos tandlægen

Når du kommer på tandlægens klinik, vil du møde flere forskellige professionelle behandlere inden for tandpleje. Deres arbejdsområder lapper i nogen grad over hinanden, og de vil altid i samarbejde tilbyde dig en samlet pakke af både forebyggelse, behandling og vejledning.
En del af de opgaver, som en tandlæge traditionelt har taget sig af, bliver i dag løst af en uddannet tandplejer beretter tandlægen i Albertslund. Tandplejeren er ofte den, du møder først ved en indledende undersøgelse. Her bliver det besluttet, om der er behov for egentlige behandlinger, som tandlægen skal tage sig af.
Tandplejeren kan rense dine tænder, polere en fyldning, tage røntgenbilleder og lave aftryk af dine tænder. Hvis du har brug for hjælp til håndtering af udstyr til tandregulering, er det sikkert også tandplejeren, som vejleder dig. Kommer du på klinikken og får konstateret paradentose, vil tandplejeren udføre en særlig rensning af dine tænder og give dig gode råd om den særlige pleje, som er nødvendig ved paradentose.

på besøg hos tandlægen

Når tandplejeren har undersøgt din mundhule, bliver du tilbudt en drøftelse af de forhold, som undersøgelsen har afsløret. Det kan f.eks. være brug af tandbørste, børstemetode, anvendelse af tandtråd eller andre hjælpemidler. Hvis der er tegn på uhensigtsmæssig kost eller begyndende sygdom, kan tandplejeren tilbyde samarbejde med andre professionelle for at hjælpe dig med at opnå og bevare et sundt tandsæt hele livet.
Det område, som fylder mest hos en tandplejer, er det forebyggende arbejde. Du vil møde tandplejeren i mange af livets faser. Hvis du er gravid, får du tilbudt vejledning både for dig selv og i arbejdet med din babys første tænder. Nogle tandplejere møder børnene i daginstitutioner og skoler, hvor pædagoger og lærere samarbejder om oplysning om den gode tandhygiejne. Arbejdet bygger gerne på oplevelse, leg og læring som grundlag for børnenes forståelse at den nødvendige tandhygiejne. Som senior vil du igen blive mødt med tilbud om forebyggende og vedligeholdende tandpleje.
Generelt gælder det, at undersøgelser og mindre ukomplicerede behandlinger kan foretages af en tandplejer. Når der er konstateret behov for en større behandling, vil du altid møde tandlægen, som sørger for, at du kender de muligheder, som egner sig for dit tandsæt. Tandlægen vil tilbyde dig en plan for behandlingen og et overblik over økonomien i de forskellige løsninger.
Uanset hvor ofte du kommer i klinikken, og selv om dit tandsæt ikke giver anledning til særlig bekymring, vil du mindst én gang om året møde din tandlæge.

Tandlægerne Bindslev-Hansen og Ellegaard Hansen I/S
Hovedvejen 85
2600 Glostrup

Sep 30

Tandpleje og den tredje alder

Du tror måske, at det er naturligt, at tænder bliver svagere og lettere får skader med din stigende alder; men det vil kun ske, hvis du passer mindre godt på dem.

Hvis du i hele dit liv har sørget for en god tandpleje og været opmærksom på en sund mundhygiejne, vil dine tænder fortsat være stærke og sunde. Der kan naturligvis igennem årene være opstået uheld og fysiske skader, eller dit tandsæt kan være påvirket af alvorlige sygdomme. Oftest kan det også ses på tænderne, hvis ikke man har besøgt tandlægen, fordi man er bange for tandlægen, og ikke har fundet en tandlæge med speciale i tandlægeskræk. Som udgangspunkt er det dog din egen pleje og indsats, der bestemmer, hvilken tilstand dine tænder er i gennem hele livet. Dog er det også vigtigt at huske på, at der er visse sygdomme, såsom paradentose, som kan være arveligt. Selvom dette er tilfældet, kan en sund mundhygiejen alligevel være et effektivt middel til at holde tandkødsproblemerne for døren.

Af forskellige grunde kan du måske opleve, at du lidt oppe i årene får vanskeligere ved at arbejde med tandbørste, tandtråd og mellemrumsbørster. Det er dog vigtigt, at du er vedholdende, giver dig god tid og ikke lader stå til. Vi har det alle bedst med at kunne klare os selv; men af og til kan det være værdifuldt at bede om hjælp, når en opgave bliver for vanskelig. Din tandlæge og tandplejer vejleder gerne om muligheder for hjælp til tandpleje inden for seniortandpleje og omsorgstandpleje.

Der er flere grunde til, at det er vigtigt at bevare et sundt tandsæt hele livet igennem. Vores livskvalitet er påvirket af funktionelle og gode tænder. Vi skal kunne tygge vores mad, og vi har det bedst, når vi kan sende vores omverden et stort smil med fine tænder. Vores tænder indgår i det billede, vi viser af os selv i sociale sammenhænge. Selvom man kan føle at ens tænder er sunde og raske, er det dog alligevel vigtigt at få din lokale tandklinik i København, til at lave tandeftersyn. Din tandlæge kan nemlig opdage kommende tandproblemer, som du ikke selv har mulighed for at mærke.

Hvis du ikke sørger for en god mundhygiejne, udsætter du dig selv for en forhøjet risiko for at forværre evt. andre sygdomme som f.eks. diabetes 2, hjerte-karsygdomme og sygdomme i lungerne. Den dårlige mundhygiejne giver grobund for bakterier, som kan sprede sig til andre steder i kroppen.

 

Sund mundhygiejne

 

Mange kommuner tilbyder seniortandpleje og omsorgstandpleje

Seniortandpleje er et begreb, som dækker over de tilbud, som kommuner og regioner giver til seniorer. Tilbuddene er beregnet til ældre borger, som kan gøre brug af den almindelige tandlægeordning og også i nogen grad til pårørende, som ønsker at hjælpe den ældre.

Omsorgstandpleje er tandpleje-tilbud, som du kan visiteres til af en kommunal visitator. Dette tilbud retter sig mod ældre borgere, som af fysiske eller psykiske årsager ikke har mulighed for at bruge den almindelige tandlægeordning. Der kan f.eks. være tale om opsøgende tandpleje i borgerens eget hjem.

Tandlæge Erik Strange
Borups Alle 7
2200 København N
Telefon: 38346786‎

Sep 29

Information om tandlæger

Inden du går til din tandlæge, eller inden du vælger en tandlæge, har du måske brug for at orientere dig om forskellige muligheder og få noget forhåndsviden om behandlinger og priser. Det kan være, at du kan bruge nogle af de vejledninger, som er tilgængelige for alle på nettet. Der er mange relevante hjemmesider med stof om tandsundhed og behandling hos tandlæger. Siderne har forskellige baggrunde og leverandører, og der findes både offentlige og private sider. Vi vil sammen med de dygtige tandlæger i RødOvre gennemgå forskellige netsteder, hvor du kan tilgå dig god og nyttig viden indenfor tandlægebranchen.

familietandlæge

Hjemmesiden sundhed.dk er ligesom borger.dk et sted, hvor du kan hente en masse information fra de offentlige myndigheder. Du kan bl.a. søge oplysninger om den enkelte tandlæge og sammenligne flere tandlægeres priser på behandlinger. Hvis du logger på med dit NemID, kan du finde oplysninger fra din egen digitale journal om din kontakt med det sundhedsfaglige område.
På sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/tandpleje kan du også få offentlige myndigheders info om tandpleje. Her kan du særligt finde noget om lovgivning, muligheder for at klage og øvrige retningslinjer. Der er også vejledning om kommunale og regionale overenskomster og aftaler vedrørende tilskudsordninger, og du får oplysning om, hvor de forskellige typer behandling må foretages. http://denkommunaletandpleje.dk er en hjemmeside, hvor du finder artikler, spørgsmål og svar og gode råd om de emner som typisk dukker op i forbindelse med undersøgelser af børn og unge hos skoletandlægen. Her findes også materiale, som er egnet i forbindelse med undervisning i tandpleje. Indholdet i mange artikler vil være relevante til en snak hjemme i familien, når de daglige tandplejerutiner kommer til drøftelse, eller når et tandlægebesøg er aktuelt.
Danske Tandplejeres forening har hjemmesiden dinmund.dk. Her kan du få gode råd om den tandpleje, som ligger inden for den uddannede tandplejers arbejdsområde.
Tandlægeforeningen har også en hjemmeside, tandlaegeforeningen.dk, med mange gode råd og oplysninger om tandpleje og behandlingsformer. Siden er både for professionelle og private. Her vil du bl.a. kunne finde oplysninger om ny viden, kampagner og aktuelle problemstillinger inden for tandpleje og tandsundhed.
Desuden er der en række private hjemmesider, hvor fagprofessionelle inden for tandsundhed stiller deres viden til rådighed. Hvis du er i tvivl, om du kan stole på oplysningerne på en hjemmeside, vil din tandlæge altid gerne hjælpe dig og belyse de spørgsmål, som du søger svar på. Hvis du undrer dig over en oplysning, du har fundet på nettet, er du velkommen til at bringe den op på tandklinikken.

Tandlægerne I Carlsro I/S
Tårnvej 219 st
2610 Rødovre
36703167

Sep 25

Elektrisk eller manuel tandbørste

Den allerførste masseproducerede tandbørste, blev introduceret på markedet i 1780. Den var lavet af svinebørster og knogler. I dag kan man købe elektriske tandbørster med adskillige børsteindstillinger, tryksensorer, der fortæller, hvornår man presser for hårdt, timer med forskellige indstillinger, digitale påmindelser ved udskiftning af børstehovedet og en hel masse andet. Ja, der er i sandhed sket meget i løbet af det seneste lille kvarte årtusinde. Vi vil i dette indlæg, der er blevet til i samarbejde med tandlægerne på christianshavn, komme frem til en vurdering af om du bør vælge elektrisk eller manuel tandbørste.
fjernelse af plak

I dag er der ofte stor debat om, hvorvidt det er bedst at bruge en elektrisk tandbørste eller den gode gammeldags. Og nej, her taler vi naturligvis ikke om den af svinebørster og knogler, men den ganske almindelige manuelle tandbørste. Når debatten stadig raser vise steder, hænger det sammen med, at der ikke er noget entydigt svar. For nogle er det bedst at benytte en elektrisk tandbørste, mens det for andre giver bedre mening med en manuel tandbørste.

Når du bruger en elektrisk tandbørste, er du sikker på, at den laver de rigtige bevægelser, og det kan også hjælpe på at få tandbørsten til at vare længe nok, for man bliver ikke træt undervejs. Du skal dog stadig benytte den elektriske tandbørste korrekt, ellers gør den ingen særlig gavn. Mange mennesker oplever også, at de får en bedre mundhygiejne ved at bruge en elektrisk tandbørste.

For andre vil det være bedre med en manuel tandbørste, simpelthen fordi de går hen og bliver for sjuskede med en elektrisk en af slagsens, hvor det måske kan føles, som om den gør hele arbejdet for én. Det kan også være, at du ikke bryder dig om den snurrende
fornemmelse. Det er helt fint, for alle undersøgelser viser, at du kan få lige så rene og fine tænder med en almindelig tandbørste som med en elektrisk. Igen skal du selvfølgelig huske den rette børsteteknik, men ellers er der ingen forhindringer.

Husk dog, at en elektrisk tandbørste næsten altid vil være at foretrække for ældre og fysisk handicappede, især patienter med gigti hænder og fingre. Den afhjælper i høj grad. Derfor viser flere undersøgelser også, at det er en god idé, hvis de ældre er vant til at bruge en elektrisk tandbørste i forvejen, inden det bliver en bydende nødvendighed. Hvis du er ved at være en smule oppe i årene, kan du måske med fordel overveje, om du skal forebygge tingenes gang og allerede nu vænne dig til en elektrisk tandbørste.

Tandlægerne No. 68 ApS
Amagerbrogade 68
2300 København S
Tlf.: 32 54 56 74

Sep 22

Huller i tænderne

Lige siden vi første gang stiftede bekendtskab med Karius og Baktus, og blev skræmt ved tanken om små minearbejdere, der skulle ødelægge vores tænder, har vi været varsomme, når det kom til tandbørstning. Men hvor varsom man end er, kan huller i tænderne alligevel snige sig ind. De kan nemlig blive dannet af selv de mindste madrester, som nogle tandbørster ikke fjerner. Tandlæge Mariam Jabeen, der har base i Valby, giver i denne artikel nogle konkrete råd der hjælper dig godt på vej i kampen mod hullerne i tænderne.

huller i tænderne

Når madresterne for lov at sidde på tænderne, dannes der huller, når bakterierne omdanner sukker til syre. På samme måde som et syrebad ætser zombierne i en gyserfilm, vil syren med tiden ætse emaljen på dine tænder, og emaljen er dine tændernes skjold. Uden at skjold er det svært at kæmpe imod sukkerkrigeren, så der vil med tiden dannes huller (også kaldet caries) i dine tænder. Huller kan være så små, at de nærmest er usynlige for det blotte øje, hvorfor de indimellem for vokset sig store, inden vi har en chance for at reagere på dem. Det er nemlig ikke alle huller, der giver anledning til smerter. På samme måde som et minimalt hul kan give næsten uudholdelig smerter, kan et enormt hul ingen smerte give – det er derfor, man skal være opmærksom på at holde sine tandlægebesøg. Det er ikke selvsagt, at man har følt det, hvis noget ikke er, som det skal være.

Om tanden står til at redde, afhænger både af hullets størrelse, og om det ligger direkte op af en fyldning. Hvis skaden ikke er slem, kan tanden som regel reddes med en plombe. Hvis hullet har fået tid og lejlighed til at brede sig, kan en tandkrone være nødvendigt, men heller ikke denne kan udbedre alle huller. I de slemmeste tilfælde vil en tandudtrækning være nødvendig – men man kan gøre sit for at sikre, at man stadig har hele gebisset at smile med.

Tandbørsten skal både suppleres af tandtråd og tandstikker, da der er revner og kanter, hvor den ikke kommer til, og det netop er her, hullerne ser sit snit til at flytte ind. I vores tandklinik placeret centralt i Valby rådgiver vi altid vores patienter om hvordan de bedst børster deres tænder. Regelmæssige tandrensninger hos tandlægen er ligeledes en god ide. Man kan generelt tænke over sin søde tand hurtigt kan blive sin hullede tand og skære ned på læskedrikke, som virkelig sætter emaljen på overarbejde. Derudover kan man være opmærksom på, når tænderne taler til en. Gør det ondt, når du drikker varmt/koldt eller spiser sødt/surt? Føles din mund anderledes, end den plejer? Lad være med at sige ”hul i det!”. Det er ikke sikkert, det er et hul, men vær hellere på den sikre side og få det tjekket hos tandlægen.

Tandlæge Mariam Jabeen
Valby Langgade 28
2500 Valby
Tlf: 36 16 06 62

Sep 20

Hvornår er det bedst at børste tænder?

Det kræver en lille daglig indsats hele livet igennem, hvis du vil have gode og sunde tænder. Det er dog ikke specielt tidskrævende; det handler mere om gode daglige vaner, som du altid skal huske.

To minutter to gange om dagen

Først og fremmest skal du børste dine tænder to gange om dagen – om morgenen og før sengetid. Det er ikke så afgørende, om du børster dine tænder før eller efter morgenmaden, når blot du husker det udtaler den førende tandlæge ved søerne til bloggen. For mange er det en god rutine, at de børster tænderne med det samme, når de står ud af sengen om morgenen. Og igen om aftenen lige inden de går seng.

Når du børster tænder, skal du børste i to minutter. Ellers kan du ikke nå at børste hver tand grundigt nok. Du kan eventuelt tage tid på det, så du får en fornemmelse af, hvor lang tid to minutter er.

Børst med en blød børste og bløde bevægelser

De fleste elektriske tandbørster har en indbygget timer, så du kan se, om du børster længe nok. Bruger du ikke en eltandbørste, kan du selv tage tid, og derudover er det vigtigt, at du vælger en blød tandbørste, der ikke er for hård ved tandkød og gummer. Og husk også en god tandpasta med fluor – ellers hjælper tandbørstningen ikke.

Når du børster, skal du sørge for at børste i små cirkler og med bløde bevægelser. Hver enkelt tand skal børstes grundigt på tyggeflade, yderside og inderside.

en god tandbørste til at børste dine tænder

Børn skal have hjælp til tandbørstningen

Motorisk er børn ikke i stand til at stå for tandbørstningen selv, før de er 10-12 år gamle. Indtil da skal de altså have hjælp til den daglige tandbørstning af en voksen. De kan eventuelt selv børste først og så lade den voksne børste efter. På den måde lærer de langsomt at børste tænderne selv.

Syre på tænderne

Syreholdige madvarer og drikkevarer er skadelige for tænderne, fordi de kan ætse emaljen på tænderne væk. Det bedste, du kan gøre, når du lige har indtaget noget syreholdigt, er at skylle munden med vand. Du skal derimod ikke børste tænderne lige med det samme, for det sliber yderligere på emaljen. Efter et stykke tid er det dog en god idé at give tænderne en grundig omgang med tandbørsten.

Husk tandtråden

Når nu du har de gode tandbørstevaner på plads, bør du lige bruge et halvt minut ekstra om dagen, så du også får fjernet alle bakterierne mellem tænderne. Og det kan du kun med tandtråd og mellemrumsbørster. Husker du de enkle råd, er du godt på vej mod gode og sunde tænder. Er uheldet ude og mærker du en konstant tandpine så ring til Stine Elkjær tæt på Vesterbro